img_4564_1.jpg

TEMA

Skole

Innføring av programmering i skolen er nytt, og kan oppleves som utfordrende for lærere uten bakgrunn innen programmering. Våre kurs er skreddersydde for å gi lærerne kompetansen de trenger for å komme i gang. Simula Learning har undervist over 1.000 lærere i programmering siden 2018. 

Programmeringskurs for lærere

2.png
1.png
3.png

40 timer - 5 dager

40-timerskurset tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter som støtter opp under forståelsen, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python. 

 

Kurset er spredt over fem dager, med noe hjemmearbeid mellom hver gang. 

 

40 timer gir et godt grunnlag for personer uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne se potensialet i programmering og kunne ta læringen sin videre i egen arbeidshverdag.

Kurset skiller seg fra tradisjonelle kurs i programmering, ved at all undervisning og alle aktiviteter målrettes mot den oppgaven lærerne står i i klasserommet etter kurset er gjennomført.

Tilpasset behov

Kursene kan tilpasses skolenes behov og kan i tillegg til Python inneholde blant annet blokk-programmering i Scratch, programmering og praktiske oppgaver med micro:bit eller andre programmerings-plattformer som lærerne bruker.

Kursdag 1 (1).png

Fleksibilitet knyttet til tidspunkt er avgjørende for å lykkes. Kursene arrangeres derfor i tett samarbeid med skolene slik at det går minst mulig ut over undervisning og andre plikter. For eksempel er kursene våre på ulike dager hver uke. 

For rektorer, avdelingsledere og skoleeiere:

Vår erfaring er at lærerne får best utbytte når skoleledelsen og skoleeier støtter opp om kompetansehevingen. Det er dessuten lurt å sende flere lærere fra samme skole på det samme kurset. Lærerne har større utbytte av kurset og sannsynligheten øker for at fagmiljøet på skolen kollektivt drar nytte av kurset. 

Dette sier tidligere kursdeltakere:

Eirik Naalsund Gjølberg

Lambertseter videregående skole

"Fin kombinasjon av faglig påfyll for lærerne og konkrete innganger til programmering opp mot realfagene. Det ga inspirasjon og viste oss muligheter i å integrere programmeringen i realfagene, noe som var bestillingen vi hadde. Tommel opp!"

Deltaker på programmeringskurs 

IMG_4550_1.jpg
Intensivkurs for lærere med programmeringserfaring

10 timer - 2 dager

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter. Programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er lite tid til utvikling av egne opplegg

 

Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for lærere som har noe programmeringserfaring fra før, eventuelt har mye erfaring med abstraksjon av matematiske og naturfaglige problemstillinger. Uten disse forutsetningene, vil dette kurset ikke være nyttig.

Dette kurset kan også gjennomføres som to digitale økter à 3 timer, med noe egenarbeid mellom øktene. Det blir litt mer intensivt, men er et fullgodt alternativ dersom man setter av litt mer tid til eget arbeid.

Lærere på kurs i programmering
Har du spørsmål om kurs? 

Kontaktperson

Fredrik Vogth - Eriksen

fredrik@simula.no

C0C0EC93-A4E2-4F16-960F-E29C2E27681F.jpeg
Kontakt oss for å få et kurstilbud

Send oss en epost eller bruk kontaktskjemaet. Gi gjerne info om antall aktuelle lærere, klassetrinn og viktige praktiske hensyn (tidsrom, sted o.l.), hvis dere vet dette allerede. Vi kontakter dere for å drøfte hvilke kurs som vil dekke deres behov.

Interesseskjema 

Takk for innsendingen, vi tar kontakt med deg!