Abstract Lines

TEMA

Kunstig intelligens 

Kunstig intelligens (KI) er en teknikk man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mest mulig intelligent respons. Fagfeltet kunstig intelligens er tverrfaglig av natur, og har vokst fram med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk, statistikk, psykologi, nevrologi og lingvistikk.

Aktuelle artikler og blogginnlegg om kunstig intelligens

Ta kurs i kunstig intelligens

Kurs

Kunstig intelligens

Kunstig Intelligens (KI) er i ferd med å endre mye i samfunnet vårt. På hvilken måte? Simula har utviklet et kurs hvor kursdeltakerne bli kjent med konseptet KI. Du vil få en  grunnleggende innføring i hva KI er og hvordan det tas i bruk, slik at du kan stille relevante 

spørsmål og henge med i diskusjoner.