programmering Console

Kurs innen Programmering

Programmering intro 

Dette er et introduksjonskurs i programmering. Programmering er mer enn å bare skrive kode. Det er en måte å tenke på som gjør det mulig å bearbeide informasjon, analysere og løse oppgaver på en mer effektiv måte. 

 

Vi vil, med en enkel innføring i teori og praksis, gi deltakerne innblikk i hvorfor programmering er en sentral basisferdighet i et digitalt samfunn.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som ønsker grunnleggende kunnskap om hvordan programmering kan benyttes i enkle operasjoner.

Varighet

3 timer

Fysisk/digitalt

Utbytte: 

Du vil få økt forståelse, samt litt erfaring i hvordan vi
instruerer en datamaskin til å løse en bestemt oppgave.

Programmering 1

Kurset er en videreføring av introduksjonskurset i
programmering, hvor man går dypere inn i teori og praksis.

 

Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i algoritmisk tenkning, sentrale programmeringskonsepter som variabler, typer, betingelser, løkker m.m. Begrepene forklares gjennom enkle eksempler knyttet til bearbeiding av både tall og tekst, som settes sammen for å løse større problemer.

 

Vi benytter programmeringsspråket Python, og deltakerne vil få en grunnleggende innføring i “rettskriving og grammatikk”
(syntaks) i dette språket.

Målgruppe

Kurset er relevant for deltakere som har noe erfaring med programmering.

Varighet

6 timer

Fysisk/digitalt

Utbytte: 

Du får grunnleggende ferdigheter i hvordan datamaskiner kan
programmeres til å løse ulike oppgaver. Dette kan åpne opp for å
oppdage nye muligheter i digitale løsninger, både i din
arbeidshverdag og privat.

Programmering 2 

Dette kurset tar for seg bearbeiding og analyse av datasett, samt visualisering av data, for deg som allerede behersker grunnleggende koding.

 

Kursdeltakerne lærer om datastrukturer og funksjoner i
Python, samt enkle teknikker for databehandling og
visualisering. Python-bibliotekene Pandas og Plotly Express er mye brukt i både næringsliv og forskning, og de lar deg analysere store datamengder, samt fremstille resultatene visuelt.

Målgruppe

Kurset er relevant for deltakere som allerede behersker enkel Python-programmering.
Enten gjennom Programmering 1 arrangert av Simula, eller
gjennom annen erfaring og har behov for fordypning i emnet.

Varighet

12 timer

Fysisk/digitalt

Utbytte

Du har fått et godt innblikk i mulighetene som ligger i Pandas og Plotly Express, men vil trenge ytterligere skolering for å bli fullt utlært i disse pakkene.

Programmering dybde

En solid og grunnleggende innføring i programmering som tenkemåte og arbeidsverktøy, ved bruk av programmeringsspråket Python. 

Med praktisk programmering får du innsikt i hvordan enkle prinsipper kan skaleres opp til programmer som løser sammensatte oppgaver. En måte å forenkle og effektivisere ulike arbeidsoppgaver. Det vil også legges vekt på hvordan man navigerer nettressurser innenfor programmering, slik at en selv kan videreutvikle ferdighetene sine.

Nøkkelbegreper: algoritmisk tenkning, syntaks, variabler, datatyper, betingelser, logiske uttrykk, Løkker, funksjoner, samt filhåndtering. Det en fordel å ha matematikkunnskaper på videregående skole-nivå, men det er ikke et krav.

Målgruppe

Kurset er relevant for deltakere som ønsker ytterligere fordypning i programmering.

Varighet

40 timer

Fysisk/digitalt

Utbytte

Du vil kunne lese og tolke enkel programkode, identifisere og rette opp feil i programkode, se muligheter for automatisering av egne og andres arbeidsoppgaver ved hjelp av programmering og evne til å drøfte slike muligheter videre.

Introduksjon til programmering med Astro pi

Astro Pi Challenge er en årlig europeisk konkurranse der skoleelever opp til 19 år får en mulighet til å programmere et vitenskapelig eksperiment og få det utført i verdensrommet, nærmere bestemt på den internasjonale romstasjonen. 

På dette kurset vil det benyttes en nettbasert emulator av Astro Pi og Thonny som kodeverktøy, så ta med egen laptop med windows/mac eller linux. Vi hjelper deg med å komme i gang med verktøyene. Det vil også bli en demonstrasjon av en ekte Astro Pi, tilsvarende som finnes på den internasjonale romstasjonen.

Deltakere får også informasjon om hvordan man kan delta i Astro Pi konkurransen 2022/2023 og muligheten til å sende koden til verdensrommet ombord på den internasjonale romstasjonen.

Verdensrommet som tema er noe barn og unge har vært og er opptatt av. Ved å bruke verdensrommet som utgangpunkt kan læringen bli enda mer interessant og motiverende.

Målgruppe

Lærere i grunnskolen som skal undervise i programmering, Teknologi i Praksis (TiP) eller Forskning i Praksis (FiP). Kurset er også åpent for lærere i videregående skole som vil vite mer om Astro Pi og mulighetene det gir.

Varighet

4 timer

8. september kl 1200–1600

Utbytte

  • Informert om hvordan Andøya Space Education bruker programmering

  • Økt erfaring med programmering i Python

  • Økt kunnskap om verktøy for programmering i Python

  • Mer kunnskap om «Astro Pi» som programmeringsverktøy