• Eli Ruud Dankel

Kodesommer i Bærum

Uke 33 var Simula representert ved Oliwia, Ragnhild og undertegnede som en del av Sommerskolen i Bærum ved å holde kurset «Kodesommer». Gjennom fem dager hadde vi 22 positive og dyktige barn i alderen 8-11 år som alle var nysgjerrige på programmering. Å undervise koding til barn i denne alderen er alltid så spennende, for de innehar allerede mange tekniske egenskaper fra bruk av iPad i skolen og ved gaming. Der fokuset kan være mer matematisk i kurs for voksne, må man rette fokuset mot noe mer håndfast i et klasserom. Dette kan gjøres ved å bruke Micro:bit. Det er et lite kretskort på størrelse med et AirPods-etui som kun har 5 * 5 røde LED-lys og to knapper, men som likefullt er en datamaskin man kan programmere. Denne har nemlig sensorer som kan registrere temperatur og lyd, en høytaler og radio-funksjonalitet. Der koding tradisjonelt assosieres med mye tekst og bokstaver, skiller Micro:bit seg ut ved at det brukes blokker som kan stables. Såkalt blokkprogrammering.Mandag og tirsdag fløy avgårde ved at barna fikk kode hver sin Micro:bit fra iPad. Gjennom å kode en terning, stein-saks-papir og enkle spill får barna lært begreper som variabler, løkker, betingelser og funksjoner. På onsdagen da barna hadde fått koding litt i fingrene, ga vi en intro til algoritmisk tenkning. Det betyr å bryte ned et problem i mindre deler, slik at det blir håndterlig og løsbart. Dette er essensielt for barnas evne til å kode det de ønsker, ved å selv kunne komme frem til løsninger. Dessuten blir de oppmerksom på hvor konkret man skal være i beskjedene til en maskin. Dette ble lært bort ved noe så enkelt som at de skulle fortelle meg hvordan jeg skulle tegne et hus på tavlen. Det var en salig blanding av latter og frustrasjon da de skjønte at de ikke bare kunne fortelle meg «lag et hus» eller «lag et vindu», selv ikke «tegn en strek» fungerte. Likevel kom de straks frem til første del av løsningen som var «tegn en rett strek vertikalt fra bunnen av tavlen til midten av tavlen». En innføring i logikk og fokus på punktlighet gjorde det enklere for barna å starte med Python. Der brukes kun tekstprogrammering, og den minste skrivefeil kan gi feilmelding. Denne oppmerksomme og kløktige gjengen lot seg heldigvis ikke skremme, og ved å bruke turtle-biblioteket i Python for å tegne fikk vi se mange flotte animasjoner og figurer.Torsdagen gikk til å utforske Python ytterligere ved å lage «choose your own adventure»-spill der elevene lagde egne historier, og betingelser ble brukt for at spilleren selv kunne velge hvordan historien skulle utarte seg. For å implementere litt matte (og vise at det kan være gøy!) ble det laget enkle mattespill, der man skulle gjette et tilfeldig tall maskinen tenkte på. For å legge inn litt undervisning som ikke krever digitale verktøy lærte vi dem også om kryptografering som blant annet morsekode og cæsarchiffer. Her fikk de gå inn i grupper og lage hemmelige beskjeder som en annen gruppe måtte dekryptere.


Fredag var uka kommet til ende, og de fikk derfor lov til å velge om de ville jobbe med Micro:bit, Python eller kryptering. Kahoot med premie er også obligatorisk. Etter en slik uke sitter man alltid igjen overrasket over hva så unge mennesker klarer å lære på en uke, det er tross alt litt tungt stoff det vi prakker på dem en uke i sommerferien. Ikke minst er vi veldig fornøyde med at ungene var enige om at koding ga mersmak, og at for flere skulle ønske seg Micro:bit til jul.


Eli Ruud Dankel


Eli har en bachelorgrad i Biovitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun tar for tiden en master i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Eli er underviser/læringsassistent på kursene til Simula Learning. Hun er også med på å utvikle kursene og lage kursmateriell.