• Jonas van den Brink

Hva er egentlig programmering?

Det er ikke slik at programmering kun er for de profesjonelle, skriver Jonas van den Brink ved Simula Learning. Tvert imot er det noe alle kan ha stor nytte av å lære mer om.


Å programmere vil si å instruere en datamaskin til å utføre bestemte oppgaver for oss. Det lar oss automatisere arbeid, analysere store mengder informasjon eller å utvikle ny teknologi. Når vi programmerer utvikler vi dataprogrammer, som består av en rekke instrukser som datamaskinen forstår og utfører. En som jobber med programmering kalles derfor gjerne for en utvikler.

Mengden tilgjengelig datakraft har vokst eksponentielt siden 60-tallet, som betyr at mulighetene for hva datamaskiner kan gjøre har eksplodert. For å kunne benytte alle mulighetene denne datakraften gir oss, trenger vi flinke utviklere. Det er derfor et skrikende behov for den type kompetanse, både i Norge og internasjonalt. Derimot er det faktisk ikke slik at programmering kun er for de profesjonelle. Tvert imot er det noe alle kan ha stor nytte av å lære mer om.

Tilgang på en verdifull verktøykasse Når du hører begrepet dataprogram er det lett å tenke på applikasjoner, som er større program vi benytter oss av. Eksempler kan være nettleseren din, Photoshop eller dataspill. Slike programmer er store, kompliserte og utvikles av de profesjonelle - derimot er dette langt ifra den eneste typen programmer. Når man lærer programmering begynner man gjerne med å lage skript som er langt mindre og enklere programmer med mer konkrete oppgaver. En fotograf kan for eksempel lage et lite program som automatisk henter bilder ut av kameraet sitt og sorterer de i mapper basert på hvilken dato bildet er tatt. Eller en lærer kan lage et program som fordeler hvor elever skal sitte i klasserommet. Slike små programmer kan vi se på som små verktøy, og programmering blir da en ferdighet som lar oss utvikle vår egen liten verktøykasse ut fra egne behov.

En nøkkel til bredere forståelse for teknologi For å utvikle programmer er det aller viktigste steget å kunne bryte opp større oppgaver i mindre biter som kan løses hver for seg, steg for steg. Det handler altså om problemløsning, analytisk tenkning og ikke minst kreativitet, viktige ferdigheter i dagens samfunn. Steve Jobs har sagt at “Everyone in this country should learn to program a computer, because it teaches you how to think”. Det er fullt mulig å bruke moderne teknologi uten å kunne programmering. Derimot er det vanskelig å bygge en ordentlig forståelse av hvordan den faktisk virker eller hvilke muligheter den skaper.

Så hvorfor skal du lære programmering? Om du ønsker å lære hvordan du kan utnytte ressursene tilgjengelig i moderne teknologi. Hvordan du kan automatisere arbeid, øke effektivitet og se nye muligheter. Da er programmering noe for deg

Jonas van den Brink

Jonas jobber med biomedisinske modelleringer ved Simula Learning ved å programmere matematiske beregninger av hjertet. Han har lang erfaring med undervisning i programmering og informatikk, på alle utdanningsnivå, samt for lærere og ansatte i næringslivet.