Om Simula Learning

Hvem er vi?

Simula Learning (SL) er et eget AS og er en del av Simula-konsernet. Eierne av Simula Learning er Simula Research Laboratory, Equinor, Bærum kommune og Telenor. Simula Research Laboratory (SRL) er morselskapet i Simula og eies 100% av Kunnskapsdepartementet. Simula Research Laboratory ble etablert i 2001 og har som formål å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

 

Aktiviteten i Simula Learning er å tilby etter-og videreutdanning innen digital kompetanse til alle yrkesgrupper. . Vi tilbyr kurs på ulike faglige nivå og med ulik lengde innen områdene programmering, digital teknologi, datasikkerhet og kunstig intelligens. Vi har blant annet lang og bred erfaring med undervisning av programmerings kurs for lærere. 

Organisasjonen:

Simula Learning ledes av direktør Marianne Aasen.

 

Styret i Simula Learning:

Marianne Sundet, styreleder

Kyrre Lekve, styremedlem Simula Reseach Laboratory

Tore gulli, styremedlem Bærum Kommune

Roger Solli, styremedlem Equinor

Håkon Kvale Stensland, ansatt representant

Matteus Häger, varamedlem ansatt representant

Simula Learning Team

_0RH1224_edited.jpg

Marianne Aasen

Direktør Simula Learning

Marianne er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo og har fagene samfunnsøkonomi og historie i tillegg. Marianne har sittet 12 år på Stortinget for Akershus Arbeiderparti. Åtte av disse årene i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen og var leder av komiteen i fire år. Hun har også vært journalist og politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

_0RH1560_edited.jpg

Elin Backe Christophersen

Seniorrådgiver

I Simula Learning jobber Elin med kundekontakt rettet mot nærings- og arbeidsliv. Elin har utdanning innen økonomi og administrasjon, og har blant annet jobbet for Abelia, NHH sin kursvirksomhet og Wilhelmsen-gruppen før hun kom til Simula.

img_6998_edited_edited.jpg

Håkon Kvale Stensland

Seniorforsker

Håkon er seniorforsker ved Simula Research Laboratory innen kunstig intelligens og heterogene prosessorarkitekturer. Han er også førsteamanuensis på Universitetet i Oslo, institutt for informatikk, hvor han foreleser både begynnerkurs og masterkurs i informatikk. Håkon har vært med i Simula Learning siden starten av og jobber med utvikling av kurs innen programmering, IKT-sikkerhet, kunstig intelligens og datateknologi.

8E6C676E-1574-43B8-9647-35A4AD8D8D1C_edited.jpg

Mohmina Jannat

Prosjekt Offiser

Mohmina er prosjekt offiser hos Simula Learning og jobber med markedsføring av kurs og  arrangementer, fotografi, design og visuell presentasjon av Simula Learning. Hun har utdanning innen markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI og har tidligere jobbet med innholdsproduksjon og sosiale medier.

_0RH1451_edited.jpg

Matteus Häger

Prosjekt Koordinator

Matteus har mange års erfaring som lærer i fysikk, matematikk og naturfag. Nå jobber han med å sikre at Simula Learning sine kurs er tilpasset fagfornyelsen og skreddersydd til skolenes behov.

 

Våre kursholdere

img_6991-1_edited.jpg

Hanna Borgli

Hanna er PhD-student ved Simula og jobber med maskinlæring innen helse. Hun er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo og har omfattende kunnskap innenfor programmering og databehandling. Hanna har gjennom store deler av utdanningsløpet jobbet med formidling av programmering på alle nivåer. Ved Simula Learning  utvikler hun og holder kurs, både fysiske og digitale.

IMG_6978-768x1005_edited.jpg

Jonas van den Brink

Jonas jobber med biomedisinske modelleringer ved Simula ved å programmere matematiske beregninger av hjertet. Han har lang erfaring med undervisning i programmering og informatikk, på alle utdanningsnivå, samt for lærere og ansatte i næringslivet. Jonas har vært med i Simula Learning siden starten og har vært sentral i utvikling av kursmateriell samt holdt kurs i programmering – med spesielt fokus på anvendelser innen realfagene.

img_3832-1_edited.jpg

Åshild Telle

Åshild er PhD-student ved Simula. Her jobber hun med matematisk og numerisk modellering av hjerteceller og hjertevev fra et mekanisk perspektiv. Hun lærte Python det første året på universitetet, og siden har hun brukt dette i en kombinasjon med matematikk.
For Simula Learning har Åshild holdt mange kurs, samt utviklet deler av kursmaterialet.

IMG_3863-769x1024_edited.jpg

Marie Roald

Marie er PhD-student ved Simula. Forskningen hennes handler om å kombinere matematikk og programmering for å finne underliggende mønstre i store datamengder. Marie har mange års erfaring med formidling og programmeringundervisning. Siden Simula Learning startet har hun utviklet og holdt en rekke kurs og webinar for lærere og andre programmeringsinteresserte.

img_6965-1_edited.jpg

Julie Johanne Uv

Julie har en integrert master i fysikk og matematikk ved NTNU, med spesialisering innen statistikk og numerisk matematikk. I dag er hun PhD student hos Simula hvor hun jobber tverrfaglig med matematikk, programmering og biologi. Av programmeringsspråk har hun omfattende erfaring med Matlab, Python og R, samt noe erfaring med C++ og SQL.

img_6997-1_edited.jpg

Johan Emil Linnestad Larsson

Johan Emil har en bachelor i Fysikk og Astronomi fra Universitetet i Oslo og starter med en master i Kjerne- og Partikkelfysikk høsten 2021, ved siden av hans jobb som assistent ved Kodeskolen.
Han har kompetanse med programmeringsspråkene Python, C++ og microbit. I Simula Learning er han med på å undervise og utvikle kurs, både raske krasjkurs og mer dyptgående kurs, for ulike aldersgrupper fra elever i barneskolen til lærere i vgs.

img_3844_edited.jpg

Eli Ruud Dankel

Eli har en bachelorgrad i Biovitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun tar for tiden en master i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Eli er underviser/læringsassistent på kursene til Simula Learning. Hun er også med på å utvikle kursene og lage kursmateriell.