Dots

Om Simula Learning

Hva gjør vi? 

Simula Learning tilbyr etter- og videreutdanning innen digital kompetanse til alle yrkesgrupper. Vi tilbyr kurs innen områdene programmering, datasikkerhet og kunstig intelligens. I tillegg har vi kursene Digital grunnpakke og Dataformidling. Digital grunnpakke tar for seg den helt grunnleggende kompetansen du bør ha for å kunne bruke digitale verktøy på en god måte.  Dataformidling er kurset for deg som ønsker å lære mer om visualisering av data og statistikk.

 

Trygghet og kvalitet i undervisningen er viktig for oss. Det å ta fatt på et helt nytt emne, kan være utfordrende. Derfor tilpasser vi alltid nivå og lengde etter deltakernes forkunnskaper og behov. Kursholderne våre er dyktige PhD studenter, masterstudenter og forskere som brenner for faget sitt. Som deltaker hos oss kan du være sikker på at du blir møtt på en god og pedagogisk måte, av trygge og kompetente fagfolk.

 

Simula Learning er en del av Simula-konsernet. Simula Research Laboratory er morselskapet i Simula og eies 100% av Kunnskapsdepartementet. Simula Research Laboratory ble etablert i 2001 og har som formål å løse viktige og grunnleggende problemer innen IKT, trene og utdanne forskere og utvikle nye kommersielle virksomheter.

Organisasjonen:

Simula Learning ledes av direktør Marianne Aasen.

 

Styret i Simula Learning:

Marianne Sundet, styreleder

Kyrre Lekve, styremedlem Simula Reseach Laboratory

Tore Gulli, styremedlem

Inge Jan Henjesand, styremedlem

Håkon Kvale Stensland, ansatt representant

Matteus Häger, varamedlem ansatt representant

Hvem er vi? 

Simula Learning Team

_0RH1224_edited.jpg

Marianne Aasen

Direktør Simula Learning

Marianne er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo og har fagene samfunnsøkonomi og historie i tillegg. Marianne har sittet 12 år på Stortinget for Akershus Arbeiderparti. Åtte av disse årene i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen og var leder av komiteen i fire år. Hun har også vært journalist og politisk rådgiver i Stoltenberg-regjeringen.

_0RH1560_edited.jpg

Elin Backe Christophersen

Seniorrådgiver

I Simula Learning jobber Elin med kundekontakt rettet mot nærings- og arbeidsliv. Elin har utdanning innen økonomi og administrasjon, og har blant annet jobbet for Abelia, NHH sin kursvirksomhet og Wilhelmsen-gruppen før hun kom til Simula.

img_6998_edited_edited.jpg

Håkon Kvale Stensland

Seniorforsker

Håkon er seniorforsker ved Simula Research Laboratory innen kunstig intelligens og heterogene prosessorarkitekturer. Han er også førsteamanuensis på Universitetet i Oslo, institutt for informatikk, hvor han foreleser både begynnerkurs og masterkurs i informatikk. Håkon har vært med i Simula Learning siden starten av og jobber med utvikling av kurs innen programmering, IKT-sikkerhet, kunstig intelligens og datateknologi.

mohmina portrett_edited.jpg

Mohmina Jannat

Prosjekt Offiser

Mohmina er prosjekt offiser hos Simula Learning og jobber med markedsføring av kurs og  arrangementer, fotografi, design og visuell presentasjon av Simula Learning. Hun har utdanning innen markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI og har tidligere jobbet med innholdsproduksjon og sosiale medier.

C0C0EC93-A4E2-4F16-960F-E29C2E27681F_edi

Fredrik Vogth - Eriksen

Prosjektkoordinator 

Fredrik er utdannet adjunkt med opprykk fra UiO og OsloMet hvor han har spesialisert seg innen matematikk, programmering og naturfaglige emner. Han har bred pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring etter mange år i skolen, samt en brennende interesse for informatikk og teknologi. Fredrik er glad i å kode, og er godt bevandret i programmeringsspråkene Python, Java, Javascript, Php, HTML samt databasespørrespråket PostgreSQL.

IMG_4545_1_edited.jpg

Hanna Negård

Intern salg

Hanna er utdannet lektor med master i retorikk og kommunikasjon fra Universitet i Oslo.
Tidligere har hun jobbet med formidling og salg av diverse kunnskap- og e-læringstjenester,
blant annet for Dragonbox Kahoot og Sonans Utdanning. Hun har også jobbet som
gruppeunderviser innen tekst og kommunikasjon ved UiO. Ved siden av arbeidet for Simula
Learning, videreutdanner Hanna seg innen informatikk.

586A5646_edited_edited.jpg

Barathy Pirabahar

Prosjektleder prepare-prosjekt

Barathy studerer for å bli matematikk- og realfagslektor ved Universitetet i Oslo (UiO), og har en bachelor i fysikk med spesialisering innen astronomi fra UiO. I Simula Learning er hun prosjektleder for Prepare-projekt, og har ansvar for diverse elevrettede prosjekter for å vekke programmerings- og realfagsglede hos barn og unge. Hun har lang erfaring med realfagsformidling for ulike aldersgrupper, og erfaring med å undervise i programmering.

 

Våre kursholdere

img_6991-1_edited.jpg

Hanna Borgli

Hanna er PhD-student ved Simula og jobber med maskinlæring innen helse. Hun er utdannet innen informatikk ved Universitetet i Oslo og har omfattende kunnskap innenfor programmering og databehandling. Hanna har gjennom store deler av utdanningsløpet jobbet med formidling av programmering på alle nivåer. Ved Simula Learning  utvikler hun og holder kurs, både fysiske og digitale.

img_3832-1_edited.jpg

Åshild Telle

Åshild er PhD-student ved Simula. Her jobber hun med matematisk og numerisk modellering av hjerteceller og hjertevev fra et mekanisk perspektiv. Hun lærte Python det første året på universitetet, og siden har hun brukt dette i en kombinasjon med matematikk.
For Simula Learning har Åshild holdt mange kurs, samt utviklet deler av kursmaterialet.

IMG_3863-769x1024_edited.jpg

Marie Roald

Marie er PhD-student ved Simula. Forskningen hennes handler om å kombinere matematikk og programmering for å finne underliggende mønstre i store datamengder. Marie har mange års erfaring med formidling og programmeringundervisning. Siden Simula Learning startet har hun utviklet og holdt en rekke kurs og webinar for lærere og andre programmeringsinteresserte.

20221018_135944_edited.jpg

Lena Myklebust 

Lena har en master i fysikk fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg i beregningsorientert hjernefysikk. Som PhD-student ved Simula bruker hun programmering og matematikk til å forske på elektriske signaler i hjertet. Hun har lang erfaring med blant annet Python, R og Matlab. For Simula Learning holder Lena kurs innen programmering og er med på å utvikle kursmateriell.

Markus Pettersen

MicrosoftTeams-image (2)_edited.jpg

Markus har en master i Computational Science: Physics fra universitetet i Oslo, og jobber for tiden som PhD ved Simula. I doktorgraden bruker han Python til å bygge maskinlærings-modeller for hvordan hjernen gjør navigasjon. Markus har tidligere jobbet som gruppelærer ved UiO, og vært med på utvikling av programmeringsbasert undervisningsopplegg i fysikk-emner. For Simula Learning skal han holde kurs i Python-programmering, samt lage kursmateriell. 

Eli Ruud Dankel

Eli har en bachelorgrad i Biovitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun tar for tiden en master i marinbiologi ved Universitetet i Oslo. Eli er underviser/læringsassistent på kursene til Simula Learning. Hun er også med på å utvikle kursene og lage kursmateriell.

img_3844_edited.jpg

Julie Johanne Uv

Julie har en integrert master i fysikk og matematikk ved NTNU, med spesialisering innen statistikk og numerisk matematikk. I dag er hun PhD student hos Simula hvor hun jobber tverrfaglig med matematikk, programmering og biologi. Av programmeringsspråk har hun omfattende erfaring med Matlab, Python og R, samt noe erfaring med C++ og SQL.

img_6965-1_edited.jpg
img_6997-1_edited.jpg

Johan Emil Linnestad Larsson

Johan Emil har en bachelor i Fysikk og Astronomi fra Universitetet i Oslo og starter med en master i Kjerne- og Partikkelfysikk høsten 2021, ved siden av hans jobb som assistent ved Kodeskolen.
Han har kompetanse med programmeringsspråkene Python, C++ og microbit. I Simula Learning er han med på å undervise og utvikle kurs, både raske krasjkurs og mer dyptgående kurs, for ulike aldersgrupper fra elever i barneskolen til lærere i vgs.

20221011_172511.jpg

Ragnhild Wisted

Ragnhild begynte som læringsassistent hos Simula Learning høsten 2022. Hun tar en mastergrad i medisinsk fysikk ved Universitetet i Oslo og Radiumhospitalet, og har erfaring med programmeringsspråkene Python og Matlab.