Våre kurs

Nedenfor finner du fullstendig oversikt over alle kurs vi tilbyr.

Introduksjonskurs i programmering

Dette er et introduksjonskurs i programmering.
Vi vil, med en enkel innføring i teori og praksis, gi deltakerne innblikk i hvorfor programmering er en sentral basisferdighet i et digitalt samfunn.

Programmering 1

Kurset er en videreføring av introduksjonskurset i programmering, hvor man går dypere inn i teori og praksis.
Kursdeltakerne vil få en grunnleggende innføring i algoritmisk tenkning, sentrale programmeringskonsepter som variabler, typer, betingelser, løkker m.m.

Programmering 2

Dette kurset tar for seg bearbeiding og analyse av datasett, samt visualisering av data, for deg som allerede behersker grunnleggende koding.
Kursdeltakerne lærer om datastrukturer og funksjoner i Python, samt enkle teknikker for databehandling og visualisering.

Programmering dybde

En solid og grunnleggende innføring i programmering som tenkemåte og arbeidsverktøy, ved bruk av programmeringsspråket Python.
Med praktisk programmering får du innsikt i hvordan enkle prinsipper kan skaleres opp til programmer som løser sammensatte oppgaver. En måte å forenkle og effektivisere ulike arbeidsoppgaver.

Datasikkerhet intro

Kurset gir en innføring i IKT-sikkerhet (Cyber security), og starter med å introdusere grunnleggende begreper innenfor datasikkerhet og kryptografi. Vi bruker praktiske eksempler for å se hvordan bedriften og de ansatte kan sikre seg mot datainnbrudd, og diskuterer styrker og svakheter med de forskjellige teknikkene.

Datasikkerhet kurs 1

Kurset fokuserer på viktige begreper innen informasjonssikkerhet og sikkerhetstrusler illustrert med både teoretiske og praktiske eksempler. Vi drøfter hvilke tiltak som kan brukes for å redusere sikkerhetstrusler i informasjonssystemer.

Hvordan øke utnyttelsen av datamaskinen?

Kurset starter med datamaskinen sin historie og hvordan maskinen har utviklet seg etappevis frem til i dag.
Beskrivelse av de viktigste komponentene i en datamaskin, hvordan de virker sammen, hvordan datamaskiner av forskjellig størrelse er bygd opp og hvordan en datamaskin lagrer informasjonen digitalt.

Hva er IKT?

Kurset er en lengre versjon av kurset om datamaskinen.
En introduksjon til hvordan operativsystemet, som kontrollerer alle datamaskiner, er bygd opp og fungerer. En grundig introduksjon til hvordan datamaskiner kommuniserer sammen gjennom datanettverk. Deltakerne vil få grunnleggende kunnskap om hvordan internett fungerer, inkludert hvordan programmer og tjenester som for eksempel sosiale nettverk fungerer.

Kunstig intelligens og Big Data

Strategisk bruk av Kunstig Intelligens og Big Data gir mange bedrifter uante muligheter. De fleste har fått med seg at begge deler er i ferd med å endre måten å drive business på. På hvilken måte?
Simula har utviklet et kurs som hvor kursdeltakerne bli kjent med begrepene Kunstig Intelligens og Big Data, samt utvikler en bedre forståelse av hvordan virksomheter kan bruke egne data til forretningsmessig utvikling.