Image by Ales Nesetril

Kurs innen IKT sikkerhet 

IKT sikkerhet - enkle råd for å unngå dataangrep

Faren for dataangrep er stor og økende. Både enkeltpersoner og virksomheter angripes.

Hvordan kan du forebygge at dette rammer deg og din virksomhet?

 

På dette kurset får du konkrete råd og anbefalinger om hvordan sikre deg og din virksomhet mot at angrep lykkes. Du vil bli kjent med de mest vanlige sikkerhetstruslene. I tillegg vil du få større forståelse for grunnleggende IKT-sikkerhet.

 

Gjennom kjente eksempler vil du få økt innsikt i hvorfor angrep noen ganger lykkes og hva som må være på plass for å forebygge at virksomheter og personer rammes av slike angrep.

 

Du vil få en innføring i grunnleggende begreper i IKT-sikkerhet og på den måten bli en tryggere bruker av digitale verktøy.

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som ønsker en bedre digital sikkerhetsforståelse, og som trenger konkrete verktøy og rutiner som øker sikkerheten i egen virksomhet.

Varighet

2 timer

Om ønskelig kan kurset utvides og tilbys som et 6-timers kurs.

  Følgende tema vil bli gjennomgått: 

  • Hvordan lage gode rutiner for passord og fler-faktor autentifisering?

  • Hvordan  holde enheter og programmer oppdatert?

  • Hvordan håndtere sikkerhetskopiering riktig?

  • Hvordan sikre seg mot angrep som kommer digitalt (e-post, SMS, etc.)?

  • Gode rutiner når ansatte er på reise eller jobber utenfor kontoret.

Utbytte: 

Du vil få bedre forståelse for hvordan du best kan sikre deg og din virksomhet, samt etablere gode rutiner mot digitale trusler.