6EFEB796-AC82-4F70-8DB3-3CAE1E062BED_1_201_a.jpeg

For lærere

Matematikk, Pedagogikk og Programmering

Fagfornyelsen er på full fart inn i norsk skole. Det innebærer til dels store endringer i skolenes hverdag. Innføring av programmering i skolen er nytt, og kan oppleves som utfordrende for lærere uten bakgrunn innen programmering. Våre kurs er skreddersydde for å gi lærerne kompetansen de trenger for å komme i gang.

Simula Learning har undervist lærere i programmering siden 2018. Vår erfaring er at 40 timer gir et godt grunnlag for lærere uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne formidle og veilede i tråd med de forventningene som nå er på plass i de nye læreplanene.

Våre kurs for lærere

Vi tilbyr kurs i tekst-basert programmering til lærere og andre aktører, der vi bruker Python som programmeringsspråk. Kurset skiller seg fra tradisjonelle kurs i programmering, ved at all undervisning og alle aktiviteter målrettes mot den oppgaven lærerne står i i klasserommet etter kurset er gjennomført.

Fleksibilitet knyttet til tidspunkt er avgjørende for å lykkes. Kursene arrangeres derfor i tett samarbeid med skolene slik at det går minst mulig ut over undervisning og andre plikter.

Kursene våre tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner, og legger til rette for koblinger til kompetansemålene i læreplanen. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter (programmering uten datamaskin) som også kan brukes i klasserommet, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python.

Kursene kan tilpasses skolenes behov og kan i tillegg til Python inneholde blant annet blokk-programmering i Scratch, programmering og praktiske oppgaver med micro:bit eller andre programmerings-plattformer som lærerne bruker.

Image by Scott Graham
Image by Jeswin Thomas

10 timers programmeringskurs

Dette er en intensiv-variant av 40-timerskurset, spredt over to dager, med noe tid imellom. Her er det færre frakoblede aktiviteter. Programmeringskonseptene og de sammensatte problemene introduseres raskere. Det er lite tid til utvikling av egne opplegg

 

Merk: Dette kurset har et høyt tempo og læringstrykk, og passer kun for lærere som har noe programmeringserfaring fra før, eventuelt har mye erfaring med abstraksjon av matematiske og naturfaglige problemstillinger. Uten disse forutsetningene, vil dette kurset ikke være nyttig.

Dette kurset kan også gjennomføres som to digitale økter à 3 timer, med noe egenarbeid mellom øktene. Det blir litt mer intensivt, men er et fullgodt alternativ dersom man setter av litt mer tid til eget arbeid.

40 timers programmeringskurs

40-timerskurset tar for seg grunnleggende programmeringsbegreper som variabler, betingelser, løkker og funksjoner. Konseptene introduseres med frakoblete aktiviteter som støtter opp under forståelsen, før man går videre med programmering i programmeringsspråket Python. 

 

Kurset er spredt over fem dager, med noe hjemmearbeid mellom hver gang. 

 

40 timer gir et godt grunnlag for personer uten programmeringserfaring. Da vil de fleste ha nok kompetanse til å kunne se potensialet i programmering og kunne ta læringen sin videre i egen arbeidshverdag.

For rektorer, avdelingsledere, skoleeiere:

Vår erfaring er at lærerne får best utbytte når skoleledelsen og skoleeier støtter opp om kompetansehevingen. Det er dessuten lurt å sende flere lærere fra samme skole på det samme kurset. Lærerne har større utbytte av kurset og sannsynligheten øker for at fagmiljøet på skolen kollektivt drar nytte av kurset. 

Send oss en epost eller bruk kontaktskjemaet. Gi gjerne info om antall aktuelle lærere, klassetrinn og viktige praktiske hensyn (tidsrom, sted o.l.), hvis dere vet dette allerede. Vi kontakter dere for å drøfte hvilke kurs som vil dekke deres behov.