Skriving med håndprotese

For bedrifter

Alle yrker og virksomheter er berørt av digitalisering i større eller mindre grad. Å forstå den digitale verden vi lever i blir derfor stadig viktigere for flere. De som har tilegnet seg grunnleggende kunnskap om datateknologi og forstår litt om hva programmering er, vil i større grad kunne forstå, tilpasse seg og manøvrere i en arbeidshverdag preget av digitale løsninger. 

For norsk verdiskapning er påfyll av teknologisk kompetanse avgjørende. Næringslivet har ikke tid til å vente på at dagens elever blir morgendagens arbeidstakere. Løsningen er etter- og videreutdanning av de som i dag er i jobb.


Cyberangrep utgjør en stor trussel for alle virksomheter og kan i verste fall stoppe all daglig drift i en virksomhet. Trusselen er voksende og økonomisk vinning er ofte motivet. Ett av de viktigste forebyggende tiltakene er økt kompetanse om IKT-sikkerhet hos alle medarbeidere. 


Kunstig intelligens (KI) gjør sitt inntog i mange virksomheter. Hva er KI? Hvilke muligheter og hvilke begrensninger ligger i maskinlæring? Økt innsikt vil gi bedre forståelse og et tryggere grunnlag for å fatte beslutninger knyttet til denne teknologiske utviklingen. 


Ta kontakt med oss om behovene i din virksomhet, så setter vi sammen en kurspakke etter deres behov.

Våre kurs for bedrifter

Digital sikkerhetssystem
robot
Datamaskiner

IKT sikkerhet - enkle råd for å unngå dataangrep

Faren for dataangrep er stor og økende. Både enkelt personer og virksomheter angripes.

Hvordan kan du forebygge at dette rammer deg og din virksomhet?

 

På dette kurset får du konkrete råd og anbefalinger om hvordan sikre deg og din virksomhet mot at angrep lykkes. Du vil bli kjent med de mest vanlige sikkerhetstruslene. I tillegg vil du få større forståelse for grunnleggende IKT-sikkerhet.

Kunstig intelligens

Kunstig Intelligens (KI) er i ferd med å endre mye i samfunnet vårt. På hvilken måte?

 

Simula har utviklet et kurs hvor kursdeltakerne bli kjent med konseptet KI. Du vil få en 

grunnleggende innføring i hva KI er og hvordan det tas i bruk, slik at du kan stille relevante 

spørsmål og henge med i diskusjoner. 

Internett, KI og cybersikkerhet - en smakebit

Alt rundt oss er digitalt. Det krever innsikt og forståelse, noe som er avgjørende for å kunne ta i bruk digitale verktøy på en god måte. 

 

Dette kurset gir deg innføring i viktige digitale begreper, med spesiell oppmerksomhet mot bruk av nettverk, kunstig intelligens og sikkerhet. Det vil gi deg bedre kompetanse i møte med digital omstilling.