Datamaskiner

Digital grunnpakke

Internett, KI og cybersikkerhet - en smakebit

Alt rundt oss er digitalt. Det krever innsikt og forståelse, noe som er avgjørende for å kunne ta i bruk digitale verktøy på en god måte. 

 

Dette kurset gir deg innføring i viktige digitale begreper, med spesiell oppmerksomhet mot bruk av nettverk, kunstig intelligens og sikkerhet. Det vil gi deg bedre kompetanse i møte med digital omstilling. 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som ønsker en bedre digital forståelse. 

Varighet

Kurset undervises over tre dager med to timer pr modul, digitalt eller fysisk.

Kurset består av tre moduler.

 

1. Modul: Introduksjon til datateknologi og nettverk

 • Hvorfor må alle kunne noe grunnleggende om IKT? 

 • Gjennomgang av grunnleggende begreper 

 • Eksempler på utfordringer knyttet til bruk av tjenester via internett

  • Lokal programmer og lagring versus skyløsninger

  • GDPR og andre juridiske utfordringer ved lagring av data på internett

 

2. Modul: Introduksjon til IT-sikkerhet

 • Hva er de vanligste IT-truslene som kan ramme oss?

 • Hvordan kan enkle grep sikre oss i en digital hverdag?

 • Hvorfor er gode passord ekstremt viktig, og hva er gode rutiner?

 • Hvordan jobbe sikkert hjemme og på reise?

 

3. Modul: Introduksjon til kunstig intelligens (KI)

 • KI, maskinlæring, og dyp læring. Hva er egentlig forskjellene?

 • Hvorfor er god data nøkkelen til vellykket bruk av maskinlæring?

 • Eksempler på bruk av maskinlæring: hva fungerer og hva fungerer ikke?

Utbytte

 • Du vil få bedre forståelse av datamaskinen sine muligheter og begrensninger. 

 • Du vil bli en tryggere digital bruker og vil ha et bedre utgangspunkt for mestring i en stadig bedre digital verden. 

 • Du vil få innsikt i kunstig intelligens sine muligheter og begrensninger.