Aktuelt

Simula_4238.jpg

Hvordan redusere risiko for dataangrep?

  • Bruk sterke passord som ikke gjenbrukes. Gjerne ved hjelp av en passord generator.

  • Aktiver totrinnsbekreftelse (to-faktor-autentifisering) der det er mulig.

  • Hold programvare og operativsystemer oppdatert!

  • Vær skeptisk til informasjon mottatt i e-post, SMS eller via fremmede nettsider.

  • Ta sikkerhetskopi! Helst til online tjenester som Dropbox, iCloud Drive eller Google Drive.

  • Ta forhåndsregler når man bruker offentlige nettverk, da spesielt åpne WiFi.

  • Lås datamaskinen når du er borte fra den!

Du finner ytterligere råd og anbefalinger innenfor digital sikkerhet utarbeidet for offentlig og privat sektor av NSM.

Kilde: Håkon Kvale Stensland, NSM.no

Simula_4398 (1).jpg

Hvorfor er programmering for lærere viktig?

Det er liten tvil om at det er behov for å gi lærerne kompetanse i programmering. Vi i Simula Learning har holdt kurs i programmering for lærere siden 2018.

 

"Lærere over hele landet ber om hjelp til å til å lære barn om programmering. – Mange har ikke kunnskapen som trengs, sier fagekspert."

IMG_7952.jpg

Hvordan engasjere i klasserommet med digitale undervisningsressurser?

Programmering har fått en større plass i den norske skolen de siste årene med fagfornyelsen, og har blitt integrert i flere av skolefagene. Elevene skal nå både få kompetanse i bruk av digitale verktøy inkludert programmering og i bruk av teknologi for å tilegne seg fagkunnskap. Som lærere er dette en gylden mulighet til å skape variasjon i undervisningen.

IMG_7988.jpg

How math is related to programming: Nadderud VGS visited Simula Learning

On April 7th, Simula Learning held a scientific programming course for students from Nadderud high school. As a part of Simula Learning’s outreach program, students got the opportunity to learn more about how mathematics is related to programming ‘Micro:bit.’ 

Digital sosiale medier

Data samlet fra åpne kilder er ikke ufarlig

Kraften i moderne dataanalyse er sterke enn mange er klar over. Sporene vi frivillig legger igjen på nettet i åpne kilder er en stor bidragsyter til dette. "Justisdepartementet har i et høringsnotat foreslått at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal kunne lagre data fra åpne kilder på internett i 15 år. […] Les mer i kronikken nedenfor skrevet av forskere ved Simula. 

x (5).png

Simula Learning x Folkeuniversitetet

Ønsker du å melde deg på kurs hos oss? Nå er det mulig å melde seg på kurs hos oss enkeltvis. Simula Learning har inngått samarbeide med en av de største aktørene i det norske kursmarkedet, Folkeuniversitetet. Dette er Norges eldste og største studieforbund, med stor og bred aktivitet innen enn rekke kunnskapsfelt.

Det er satt opp flere kurs denne våren i programmering, IKT-sikkerhet og grunnkurs i digital kompetanse. Interessert? Meld deg på i lenken under: