Acerca de

robot

Kurs innen kunstig intelligens

Kunstig Intelligens (KI)

 

Kunstig Intelligens (KI) er i ferd med å endre mye i samfunnet vårt. På hvilken måte?

 

Simula har utviklet et kurs hvor kursdeltakerne bli kjent med konseptet KI. Du vil få en 

grunnleggende innføring i hva KI er og hvordan det tas i bruk, slik at du kan stille relevante 

spørsmål og henge med i diskusjoner. 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som ønsker en bedre forståelse av KI og de mulighetene og utfordringene dette kraftige verktøyet besitter. 

Varighet

6 timer

Om ønskelig kan kurset tilbys som ulike moduler og gjennomføres over flere dager. Kurset kan også forenkles og gjennomføres som et 2-timers foredrag.

  Følgende tema vil bli gjennomgått: 

·  Hva er kunstig intelligens?

·  Hva er forskjellen på kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring?

·  Hvorfor er data av god kvalitet viktig? 

·  Eksempler på bruk av maskinlæring: hva fungerer og hva fungerer ikke?

·  Praktiske eksempler fra dagliglivet hvor Kunstig Intelligens og data benyttes

·  Hvilke problemer er Kunstig Intelligens egnet til å løse - og skape? 

·  Utfordringer knyttet til personvern

Utbytte: 

·  Du vil få bedre forståelse av KI 

·  Du vil bli en tryggere i diskusjoner om KI 

·  Du vil få innsikt i hva KI kan brukes til og hva KI ikke egner seg til